Gotthelf 

Het Gotthelf schoolgebouw ligt centraal in Basel. 

Hier wordt op woensdags les gegeven van 13:15 tot 15:45 Wij hebben de lokalen nummer 20 en 23 in Gotthelfschulhaus.

Het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding de kinderen op te geven voor overblijven. De kinderen nemen dan hun eigen lunch mee.

Indien er genoeg aanmeldingen zijn geven wij ook van 15:30 tot 17:30 les op deze locatie. Op dit tijdstip is het ook mogelijk om voortgezet onderwijs te volgen.