HSK (Heimatliche Sprache und Kultur)

In Basel-Stadt wordt bij de HSK taalles aangeboden in ongeveer 40 talen. Het Zwitserse ministerie van Onderwijs promoot dit aanbod.

Als kinderen hun moedertaal goed beheersen, is dit een belangrijke basis voor een succesvolle verwerving van Duits en andere vreemde talen. HSK-les is een erkend schoolaanbod in Basel-Stadt, waar ongeveer 2.000 leerlingen gebruik van maken.

Meertalige en interculturele vaardigheden zijn waardevol. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker om meerdere talen te spreken en je goed te kunnen bewegen in verschillende culturele omgevingen. 

De HSK-lessen ondersteunen de leerlingen in hun moedertaal en bij het omgaan met meertaligheid. Deze vaardigheden bevorderen de taalontwikkeling in het Duits en helpen daardoor om te gaan met verschillende leefomgevingen. Zo vergroten de kinderen hun vermogen te integreren in de basisschool en de samenleving.

De HSK verzorgt ook bijscholing aan docenten die les geven.

“Tweetaligheid? Een overwinning!” 

Juf Marieke Strik 

Schoolleider NLB de Zevensprong

marieke.strik@zevensprong.ch