Openingsfeest

 

De Nederlandstalige school NLB de Zevensprong in Bazel van start

9 mei 2024

Op 1 mei jongstleden heeft de Nederlandstalige school NLB de Zevensprong officieel zijn deuren in Bazel geopend. NLB is een afkorting voor Nederlandse les Basel en dat is precies wat deze school biedt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij richt zich op kinderen van Nederlandstalige families in en rond Bazel.

Doel is om naast het reguliere onderwijs van deze kinderen in drie uren per week de Nederlandse en Vlaamse cultuur onder de aandacht te brengen als een naschoolse activiteit.

Foto: Frank Strik

In ongeveer 80 landen wordt op deze wijze Nederlandstalig onderwijs aangeboden en nu dus ook in Bazel. Het concept is ontwikkeld door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die onder het Nederlands Ministerie van Onderwijs valt. Het NOB heeft het concept Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) ontwikkeld.

NLB de Zevensprong volgt niet alleen het (didactische) concept van de NTC, maar werkt ook nauw samen met de Zwitserse organisatie Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

NLB de Zevensprong begon in 2018 met vier kinderen en onder de naam Nederlandse Les Basel. Vanwege het groeiende aantal kinderen, tegenwoordig 24, is in 2023 de stichting NLB de Zevensprong opgericht als een erkende NTC-school van de NOB. Om de vier jaar vindt om deze reden een inspectie door het Ministerie van Onderwijs plaats.

Intitiatiefneemster, schoolleider en juf Marieke Strik (l) en ambassadeur Karin Mössenlecher bij de presentatie van de nieuwe schoolkrant NLB de Zevensprong. Foto: Frank Strik

De school geeft onderwijs op locaties in Bazel en het nabijgelegen Riehen. Naast de wekelijkse contacturen organiseert de school diverse culturele, sociale, pedagogische en feestelijke activiteiten, waaronder, uiteraard, schaatsen en sinterklaas, maar ook tekenwedstrijden, kamperen, een kinderboekenweek, schoolreisje, cultuurdag en uitstapjes in de omgeving. De school heeft zelfs een schoolkrant, gemaakt door, over en voor de kinderen! De school heeft ook een jaarlijkse toetsing die voldoet aan de criteria van het NOB.

De groei van de afgelopen jaren is een indicatie voor de grote behoefte om kinderen die naar een Duits- of Engelstalige reguliere of internationale school gaan, ook op een regelmatige, verantwoorde en gedegen wijze in contact te brengen met Nederlandstalige kinderen.

De jaarlijkse financiële bijdrage voor het onderwijs wordt door het bestuur vastgesteld op basis van het totaal aangemelde leerlingen.

NLB de Zevensprong is een unieke en laagdrempelige mogelijkheid kinderen als het ware spelenderwijs met de Nederlandstalige cultuur en taal in aanraking te brengen.

Op de feestelijke opening in het bijzijn van en door ambassadeur Karin Mössenlecher waren kinderen en de nieuwe editie van de schoolkrant uiteraard het middelpunt.

(Bron en verdere informatie: NLB de Zevensprong)

Maarten de Koning